BERICHTENOVERZICHT

Veertigdagentijd-kalender
tvgASSEN: bijeenkomst Radikale Reformatie
Abrams erfenis
Kerk staat midden in de samenleving
De kerkenraad: samenstelling en omvang

Veertigdagentijdkalender
De jaarlijkse veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk is in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin. Vraag de kalender nu gratis aan!
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen. De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen. De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
U kunt een gratis exemplaar van de veertigdagentijdkalender 2019 aanvragen  via http://www.protestantsekerk.nl/40dagentijdkalender


tvg
De cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden in Assen sluit haar cursusjaar 2018/2019 af op
- datum: dinsdagmorgen 16 april
- thema: ‘Radikale Reformatie’
- gastspreker: Dr.Theo van Staalduine, kerkhistoricus 
- locatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
- tijdstip:10.45 – 12.15 u., met inloop vanaf 10.30 u.

tvgAssen is de grootste cursusplaats van heel Nederland en de enige TVG-cursus in onze mooie provincie Drenthe. We hebben een ochtendcursus met heel uiteenlopende theologische vakken zoals bijv. de Bijbelvakken, Kerkgeschiedenis, Geloofs- en Zingevingsvragen, maar ook o.a. Kerkmuziek, Kerk en kunst, Jodendom en andere Wereldgodsdiensten, Christelijke spiritualiteit, Filosofie, etc. Maak kennis met ons op die ochtend en laat u verrassen!
Nieuwsgierig geworden?
Ga naar de website www.tvgassen.nl voor meer informatie of reageer voor aanmelding naar de secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of pak de telefoon: Nanno Levenga  06 – 1410 1512
Dr.Theo van Staalduine, cursusleider TVG IJsselland (vh. Kampen) over ‘Radikale Reformatie’: ‘Dan gaat het over wederdopers, maar ook over de boerenopstanden. En hij schaart ook Zwingli onder de reformatoren die “verder dan Luther” gingen. Hij zal vooral via Zwingli de doperse beweging uitleggen.
In onze tijd van godsdienstvrijheid heeft het hem altijd gefascineerd dat men op het christelijk erf nog maar een paar eeuwen geleden zo fanatiek andersgelovigen bestreed, martelde en doodde. En dat de slachtoffers hardnekkig weigerden toe te geven, ja zelfs hun martelaarschap verwelkomden. Wat dreef die mensen?  Het kan ons helpen te “snappen” hoe de radicale islam aan haar keuzes komt. Het zijn soms net de christenen van de 16e eeuw.............’


“Abrams erfenis “
Oecumenisch leerhuis Assen
Op 14 maart is de vijfde avond van het Oecumenisch Leerhuis over het Midden-Oosten. Spreker is: Heleen Murre-van den Berg
‘Christenen in en uit het Midden-Oosten’
In deze lezing zal zij ingaan op de huidige situatie van de christenen van het Midden-Oosten. Startend vanuit een korte inleiding op de geschiedenis van deze belangrijke tak van het christendom, zal in het bijzonder aandacht gegeven worden aan de relatie tot de veelal islamitische omgeving. Tot slot zal ingegaan worden op de consequenties van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
Prof. dr. Heleen Murre-van den Berg is directeur van het Instituut voor Oosters Christendom te Nijmegen en bijzonder hoogleraar Oosters Christendom aan de Radboud Universiteit.
Op 28 maart is de laatste avond van het Oecumenisch Leerhuis. Dan komt Natascha van Weezel naar Assen.
‘Kunst en Israël’
Natascha van Weezel is auteur en filmmaker, betrokken bij de stichting KUNSTENISRAËL, auteur van: ‘Thuis bij de vijand’, moslims en joden in Nederland. Eind vorig jaar was de serie ‘Natascha’s beloofde land’ op televisie.
Plaats: Opstandingskerk,  Wilgenbeemd 2, 9403 MA Assen
Tijdstip: 19.45 uur exact
Kosten: €7,50 per avond
U kunt op de avond(en) zelf in de Opstandingskerk betalen en opgave vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie en het hele programma: www.leerhuisassen.nl


Scriba René de Reuver:
"Kerk staat midden in de samenleving"

Wat is er aan de hand met de Protestantse Kerk? In korte tijd spreekt ze zich publiekelijk uit over diverse maatschappelijke kwesties. Eerst schaart ze zich achter het kerkasiel in Den Haag, vervolgens neemt ze stelling tegenover de Nashville-verklaring en daarna neemt ze welbewust deel aan de klimaatmars.
Keren we terug naar de activistische kerk uit het einde van de vorige eeuw? Wil de kerk, in weerwil van de voortgaande ontkerkelijking, parmantig haar relevantie tonen? Het korte antwoord op deze vragen is nee. Toch zijn dit wat mij betreft terecht kritische vragen. Ik hoor er betrokkenheid in op de kerk en zorg over haar koers. En dan kun je de vraag stellen wat eigenlijk de identiteit van de kerk is, en hoe we kerk kunnen zijn in onze democratische samenleving.

Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de samenleving gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de God de Schepper is van hemel en aarde. Als schepper staat Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op zijn wereld betrokken. Hij herschept haar tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In het midden van de tijd komt Hij. In de misère van mens en wereld wordt God mens, in Jezus. Niet in de tempel of in een paleis, maar midden in deze wereld.
Waar Christus is, daar is de kerk. Wij worden geroepen Hem te volgen, midden in deze wereld. Onze kerkorde verwoordt dit zo: ‘De kerk belijdt telkens opnieuw in haar vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.’ (artikel I,6). De visienota ‘De hartslag van het leven’ (2012) vat dit samen in de koene stelling: ‘De kerk is politiek.’ Want: ‘God doet aan politiek door een samenleving te scheppen van verzoening tussen mensen, van liefde en dienstbaarheid.’
Het is zoals de bekende Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer, in de aangrijpende tijd van Nazi-Duitsland, steeds benadrukte: de kerk heeft haar plek in de wereld. Hij wees erop dat de kerk zich in de wereld moet concentreren op het kruis van Christus en op de nood van zusters en broeders. Deze twee zijn niet van elkaar te scheiden. En ook wat mij betreft komen deze twee elementen steeds terug: het gaat om God en om de wereld waarin wij leven. Die twee zijn niet los van elkaar te trekken, maar zijn verbonden met elkaar.
De positie die de Protestantse Kerk nu driemaal achtereen heeft ingenomen staat in deze traditie. Het luistert hier echter nauw. De kerk is immers geen politieke organisatie, pressie- of actiegroep. Ze heeft haar eigen identiteit. En vanuit haar eigen perspectief draagt zij haar steentje bij aan de democratie. Niet als (partij)politiek programma, maar als een ambtelijk spreken met haar eigen instrumentarium van Woord en gebed.
Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel onze samenleving.


De kerkenraad: samenstelling en omvang
Een gemeente in de Protestantse kerk kan niet zonder een kerkenraad. Wij vormen een presbyteriale kerk, waarin vanouds de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium (letterlijk: vergadering van oudsten), ofwel de kerkenraad. Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Zij werken niet los van elkaar. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen. Onze kerk is niet van de eenhoofdige leiding. Zij krijgt gestalte in het collegiale verband van de ambten.
In de kerkorde worden de kaders gesteld waaraan elke gemeente minimaal moet voldoen, ongeacht haar situatie of context. Zo dient een kerkenraad allereerst te bestaan uit alle ambten. Dan kan aan alle basistaken van een gemeente inhoud worden gegeven: prediking van het Evangelie, viering van de sacramenten in de eredienst, dienst van de gebeden, missionaire arbeid, diaconaat, herderlijke zorg, geestelijke vorming en de zorg voor de financiën.
Lees verder


 naar boven

VAKANTIE
Het vakantiebureau.nl organiseert al bijna 60 jaar, in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland, ‘Vakanties met aandacht’. Deze diaconale vakantieweken zijn bedoeld voor senioren en senioren met een zorgvraag. De vakanties vinden plaats op 7 prachtige aangepaste locaties in Nederland. En worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van onze betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
vakantiebureau
Bekijk de vakantiegids hier online.
Voor het aankomend vakantieseizoen zijn we met name ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. In het bijzonder naar verpleegkundigen en verzorgenden, medewerkers voor de nachtzorg en vrijwilligers voor de coördinerende functies. Geïnteresseerden nodigen we van harte uit om te reageren.
Bel of mail voor meer informatie:
(0343) 74 58 90 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Synagoge nieuws

Op zondag 24 maart komen zangeres Lucette van den Berg en gitarist Erik Raayman naar de synagoge te Coevorden. Lucette zingt moderne Jiddische liederen die zij zelf schrijft, maar zingt ook liederen van Beylle Scheacher-Gottesman en Michoel Felsenbaum, Allen Bern en anderen. Haar liedprogramma van ‘hart tot hart’ is een ode aan de liefde en de veerkracht van het hart. Als Troubadour van het Jiddische lied, raakt zij met haar warme melodieuze sopraan en rake teksten hart en ziel. Het belooft weer een mooie, warme voorstelling te worden.
De voorstelling begint om 14.30 uur en entree is € 10,-. Vrienden van de synagoge betalen €7,50 (inclusief koffie/thee).

April:
Dinsdag 2: leggen van 11 Stolpersteine. Tijdstip:14.00 uur. Entree: gratis.
Dinsdag 16: Drs. Hetty Cohen Stuart vertelt over Pesach. Tijdstip: 20.00 uur. Entree: € 7,50 vrienden € 5,-.
Mei:
Woensdag 1: Jom Hasjoa herdenking. Tijdstip: 19.00 uur. Entree: gratis.
Donderdag 2: Open Joodse huizen met klezmermuziek. Tijdstip: 18.30 uur. Entree: gratis.
Zaterdag 4: Dodenherdenking. Tijdstip: 19.00-20.30 uur. Hervormde Kerk Coevorden.


naar boven
MUZIEK & ZANG

JOHANNES PASSION VAN JOHANN SEBASTIAN BACH
Een hedendaags verhaal
De Nederlandse Bach Academie zal in april van dit jaar drie keer de Johannes Passion van Bach uitvoeren. Wat zijn de paralellen tussen het oude passieverhaal, de muziek van Bach en de hedendaagse werkelijkheid? De NBA wil met haar interpretatie het publiek uitdagen om na te denken over dit thema. Met als leidmotief de universele vraag: Wat is waarheid?
We leven in een spannende tijd. Kunnen we onszelf zijn te midden van lokkende reclames en social media? Kunnen we door het loze gebral van machthebbers heen de stem van zachtmoedige idealisten nog wel horen? Kunnen we uit de stroom nepnieuws filteren wat echte feiten zijn? Kortom, de vraag die ons vandaag de dag bezig houdt is: Wat is waarheid?
Maar eigenlijk is er niets nieuws onder de zon. Zo staat in het begin van onze jaartelling de Romeinse machthebber Pilatus tegenover een zwijgende gevangene, de joodse idealist Jezus. De een kan de ander maken en breken. Maar Jezus toont Pilatus een andere wereld en een andere waarheid dan die van macht en geweld. Pilatus kan als antwoord dan alleen maar die ene vraag stellen: Wat is waarheid?
Johannes heeft dit verhaal opgeschreven. Bach heeft het eeuwen later op muziek gezet. De Nederlandse Bach Academie wil laten zien en horen dat dit oude passieverhaal nog steeds actueel is. Door middel van de muziek van Bach en een bijzondere opstelling en belichting van solisten, koor en orkest, wordt het drama voelbaar en weer actueel gemaakt. Zo blijft die rondzingende vraag: ‘Wat is waarheid?’ de toeschouwer tot nadenken stemmen.
Uitvoerenden zijn koor, orkest en solisten van de Nederlandse Bach Academie met medewerking van de koorschool Roden Girl Choristers onder leiding van Hoite Pruiksma. De grote solopartijen, waaronder de evangelisten - en de Christuspartij, worden o.a. gezongen door nationaal bekende solisten als Nico van der Meel, Jelle Draijer en Ben Brunt.
De Johannes Passion is 5 april te zien in de Hervormde Kerk, Coevorden; 19.30 - 22 uur
Voorverkoop online en via Primera Coevorden
Volwassenen €24,- (aan de kassa €29,-) Studenten €12,- (aan de kassa €15,-)naar boven
     

cid:image004.jpg@01D4B406.1285D070