BERICHTENOVERZICHT
Klein Kerkenpad ZuiOost Drenthe
TVG cursussen in Assen

Verhalenkaravaan met de Samenleesbijbel in Groningen
Minisympisum Bonifatiusfestival Vries


Klein Kerkenpad 2017
logokkpDit jaar wordt opnieuw in Zuid-Oost Drenthe “Klein Kerkenpad 2017” gehouden. 7 PKN kerken in Aalden, Coevorden, Dalen, Gees, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zetten op donderdag 3 augustus van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open voor het publiek. Niet alleen wordt het kerkgebouw voor het publiek opengesteld maar geeft elke kerk op zijn eigen wijze extra aandacht aan Klein Kerkenpad.
Fotoclub VAFS houdt een expositie en demonstraties in de kerk van Sleen.
De kerk van Coevorden laat schilderijen en oudheden van de eigen kerk zien.
In Oosterhesselen zijn zilveren- en textielwerkstukken te zien van mevr. A. de Hullu-van Dalen.
In de kerk van Zweeloo houdt men een expositie van keramiek en schilderijen. In Dalen taxeert de heer Ziengs verschillende artikelen. Dit kan Kunst zijn maar ook Kitsch. Daarnaast is er een expositie over het Koninklijk Huis.
In Gees kan men kennismaken met de Wereldwinkel en de historische vereniging “de Klenckenheugte” uit Oosterhesselen.
In Aalden kan men Quiltkleden en een verzameling zien van thee- en koffieserviezen van mevr. Hennie van Olst. In alle kerken is koffie of thee te verkrijgen. Het orgel in de kerk wordt bespeeld door eigen organisten. In sommige kerken mogen bezoekers ook zelf, onder het toeziend oog van de eigen organist, het orgel bespelen.
In elke kerk is voor de bezoekers een auto- of fietsroute beschikbaar, waarop de route naar alle deelnemende kerken staat vermeld.
Om 16.30 uur wordt Klein Kerkenpad 2017 afgesloten met een Vesperdienst in de Geref. Kerk te Gees De dienst wordt geleid door de heer J. Oving Werkgroep Klein Kerkenpad

TVG cursussen Assen
TVG Assen
De cursus tvgAssen is gericht op vorming. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof, naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving.
Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Deze cursus frist oude kennis op. U maakt kennis met nieuwe inzichten, u doet ervaringen op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: "wie
wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart". Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik verruimd.Geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de ewordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk. Lees meer hierover in de TVG Nieuwsbrief.
'Ik heet u van harte welkom en ervaar ook:omdat het zo boeiend is’.
Ko Hekman, Assen

De cursus start in september en wordt wekelijks gehouden op dinsdag van 9.00 uur tot 12.15 uur. Locatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen (wijk Peelo).
Secretariaat TVG Assen
Ds. van Petegemstraat 7
9645 NV Veendam
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verhalenkaravaan met de Samenleesbijbel
in Groningen

Het NBG organiseert op zaterdag 17 juni een fietstocht met de Samenleesbijbel. Via een prachtige fietsroute door de regio Westerkwartier reizen gezinnen langs diverse plaatsen waar verhalen uit de Samenleesbijbel tot leven komen. In de plaatsen Enumatil, Niekerk, Lutjegast en Kornhorn kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar samen met hun (groot)ouders allerlei activiteiten ondernemen, gebaseerd op de Samenleesbijbel. Naast het luisteren naar bijbelverhalen en het zingen van liedjes, zijn er allerlei doe-opdrachten, proefjes en spelletjes. Leuk en leerzaam voor jong en oud.
In Enumatil is de plaatselijke molen het decor voor het verhaal van de weduwe van Sarefat, bij wie het meel niet opraakte. Kinderen en (groot)ouders bakken net als de weduwe koekjes. In Niekerk staat het verhaal van de zaaier centraal en in Lutjegast maken kinderen met natuurlijke materialen hun eigen scheppingsschilderij. Zelf de ark van Noach maken met bijbehorende regenboog kan in de werkschuur in het Curringerveld bij Kornhorn. Hier beleven kinderen hoe groot de ark van Noach in het echt was.
Je kunt in alle plaatsen starten met de fietstocht en zelf het begin- en eindpunt bepalen. Je hoeft ook niet de hele tocht te maken. Als het regent kan de route ook per auto worden gedaan. De activiteiten duren ongeveer een uur, en iedereen kan aan maximaal drie activiteiten meedoen. Deelname aan de verhalenkaravaan is gratis, maar u moet zich vooraf aanmelden. Dit kan door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Minisymposium Bonifatiusfestival
Zaterdag 10 juni a.s. wordt er in de Bonifatiuskerk te Vries een interessant mini-symposium georganiseerd, waarvoor wij u graag uitnodigen.
Bonifatius is de naamgever van de oude dorpskerk, in zijn huidige vorm één van de oudste kerken van Drenthe, gelegen op de plaats waar al sinds het einde van de 8e eeuw een kerk heeft gestaan, gesticht in de missioneringsbeweging die Bonifatius in Noord-West Europa op gang heeft gebracht.

Dr. Gert van Klinken, kerkhistoricus aan de Protestantse theologische Universiteit, zal een lezing houden over Continuïteit en discontinuïteit van religie in Noord-West Drenthe.
De omgeving van Vries behoort tot de zeldzame gebieden in Europa waar al vanaf het Mesolithicum sprake is van een onafgebroken aanwezigheid van de mens: van (minstens) zevenduizend jaar vóór de jaartelling tot heden. Centraal staat de vraag in hoeverre de kerstening vanaf de late achtste eeuw een als zodanig herkenbaar omslagpunt vormt in de religiegeschiedenis van dit gebied.

Prof. dr. Wouter Slob, predikant te Zuidlaren en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, maakt in zijn lezing een vergelijking tussen de manier van missioneren van Bonifatius met huidige visies op missionair gemeente zijn. Wat is de relevantie van Bonifatius voor de uitdagingen waar de kerk en de samenleving in brede zin voor staat, als het gaat om de vraag naar continuering van de christelijke traditie. Of is de laatste gedoemd om langzaam maar zeker uit onze streken te verdwijnen?
Na beide lezingen is er gelegenheid om met de inleiders in gesprek te gaan.

Het mini-symposium wordt afgesloten met een causerie van dr. Wijnand van der Sanden, werkzaam bij de Provincie Drenthe, over het bezoek dat twee gerenommeerde Britse wetenschappelijke oudheidkundigen, William Lukis en Henry Dryden, in 1878 aan Drenthe brachten waarbij ze ook de Bonifatiuskerk in Vries hebben bezocht en onderzocht. Van der Sanden is de auteur van het boek Lukis en Dryden in Drenthe (2015).
 
Dit mini-symposium wordt georganiseerd in het kader van het Bonifatiusfestival dat op 10 en 11 juni in Vries plaatsvindt als onderdeel van Tynaarlo, Culturele gemeente van Drenthe 2017-2018.
Deelname staat open voor alle belangstellenden. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelding wordt op prijs gesteld, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Programma:
9.45 Inloop en ontvangst
10.00 uur Opening van het Bonifatiusfestival door burgemeester Marcel Thijsen, gemeente Tynaarlo
10.05 uur Lezing Dr. Gert van Klinken
10.50 uur Lezing Prof. dr. Wouter Slob
11.35 uur Discussie
12.00 uur Causerie Dr. Wijnand van der Sanden
12.30 uur Afsluiting
(voor de deelnemers is er soep met brood - uitgebreidere lunchmogelijkheden op de Streekmarkt die op de Brink voor de kerk wordt gehouden)


naar boven
Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het juni-nummer

Pelgrimeren in Noord-Groningen
Ga mee wandelen op de maandelijkse pelgrimstochten van 5-8 km door Noord Groningen op de zondagmiddag langs vele historische paden waarbij we alle middeleeuwse kerken gaan bezoeken.

Kijk op de  Agenda Pelgrimage op deze website wanneer en waar de wandelingen plaatsvinden en meldt je online aan via het menu “Aanmelding routes”.

Maria-tentoonstelling
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?
Maria tentoonstelling
Tot en met 20 augustus te zien in het CatharijneConvent, Utrecht
Bekijk en lees meer op de website van dit museum.


naar boven
MUZIEK & ZANG
 Geen berichten beschikbaarLutherdag
zaterdag  24 juni
In dit reformatiejaar wordt de jaarlijkse Lutherdag in juni gehouden. Dit is de laatste Lutherdag in de serie ter voorbereiding van 500 jaar Reformatie in het kader van de “Lutherdecade”. Deze Lutherdag wordt georganiseerd door de Werkgroep “Lutherdecade” van de Lutherse Synode i.s.m. de “Luther Stichting” in Nederland (lid Martin Luther Bund-Erlangen) en de plaatselijke gemeente. De dag staat onder leiding van Catrien van Opstal, Erwin de Fouw en Perla Akerboom.
> Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, 3512 NN Utrecht, 10.00-15.00 uur. Aanmelding bij drs. Femke Akerboom-Beekman, per email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..(met _ )
Programma? Lees hier.

naar boven