BERICHTENOVERZICHT

De hervormde kerk in Elim bestaat honderd jaar
Synagogelezing in Zuidlaren
Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk
Delen is geestelijk helen


De hervormde kerk in Elim bestaat honderd jaar
Een eeuw na de bouw zijn er nog altijd onbeantwoorde vragen. Wie maakte de bouw van de hervormde kerk in Elim mogelijk? Die vraag is tot op de dag van vandaag door niemand te beantwoorden. De familie Van Oranje wordt wel eens genoemd in het dorp. ,,Een gerucht waar niet van bekend is waar dat vandaan komt”, zegt Roelof Koekoek.‘Ze maakten veel stennis’
Koekoek werkte aan een jubileumboek over de kerk. De inwoners van Elim deden begin twintigste eeuw verwoede pogingen om een hervormde kerk in het dorp te krijgen. ,,Ze maakten veel stennis. Ze schreven brieven naar de hogere regionen om geld los te krijgen”, weet Koekoek. ,,Uiteindelijk kwam er een anonieme geldschieter. ‘Ergens in den lande’ schonk iemand 30.000 gulden voor een kerk.” Die kerk moest komen op een plek waar de nood aan een kerk het grootst was.
,,Elim heette toen nog Dwarsgat. De dorpsbewoners moesten naar Hollandscheveld lopen om naar de hervormde kerk te kunnen. In Elim was wel een kerkje, maar die was niet hervormd terwijl 90 tot 95 procent van de bewoners dat wel was. Vooral in de winter was het geen doen om naar Hollandscheveld te gaan.”
In 1917 kwam de zo gewenste kerk er eindelijk. De geldschieter is altijd anoniem gebleven. ,,Wie dat is, kan niet meer achterhaald worden. Ik heb daar zoveel naar gevist en geneusd, maar het is niet te vinden.”  Een ander mysterie blijft ook al honderd jaar onopgehelderd. Er zou namelijk ergens in Nederland precies dezelfde kerk staan als in Elim. Koekoek:,,Daar ben ik zelf niet mee bezig geweest, maar er zijn mensen die dat hebben geprobeerd uit te zoeken.” Tot nog toe zonder resultaat.
De kerk is ontworpen door de Amsterdamse architect Beijlevelt. ,,Het zou kunnen dat er helemaal geen zelfde kerk is, maar dat er verwarring is ontstaan doordat er meer kerken in dezelfde stijl zijn gebouwd.”
In het dorp houdt het de gemoederen in ieder geval bezig. Op Facebook zijn verschillende dorpsbewoners een nieuwe zoekactie gestart naar de dubbelganger. ,,Ik volg het met belangstelling, maar ik denk dat ook dit nooit bekend zal worden.”
Bron: DvhN


Synagogelezing in Zuidlaren
 De werkgroep Kerk en Israel Groningen Drenthe organiseert op donderdag 2 november de 12e synagogelezing te Zuidlaren. Het thema van deze lezing is gekozen in relatie tot het Luther jaar. Professor Dr. Hans-Martin Kirn zal de lezing houden met als onderwerp: “Van Luther naar Hitler? Maarten Luthers visie op Joden en het Jodendom”
De Nazi-gerelateerde “Deutsche Christen” gebruikten Maarten Luthers late anti-Joodse geschriften, vooral “Van de Joden en hun leugens” (1543), om hun eigen antisemitisme te legitimeren. Maar met welk recht? Tijdens deze lezing zal Luthers eigen visie op Joden en het Jodendom aan het woord komen.
De volgende vragen staan hierbij centraal: hoe ontwikkelde Luther zijn theologische gemotiveerde visie op het Jodendom in zijn bijbeluitleg? Wat was de invloed van de middeleeuwse tradities? Welke ideeën ontwikkelde hij over christelijke tolerantie tegen Joden en het Jodendom in zijn tijd? Op basis van deze vragen zal tenslotte kort de verhouding tussen anti judaïsme op basis van bijbeluitleg en antisemitische agitatie in premoderne en moderne contexten ter sprake komen. Kunnen we van Luther, die allereerst bijbeluitlegger was, zeggen dat hij één van de oorzaken van het antisemitisme in de 20ste eeuw was?
Prof. Dr. Kirn is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen en is gespecialiseerd in de joods-christelijke relaties in de vroegmoderne tijd.
U bent van harte welkom in de synagoge van Zuidlaren, Zuiderstraat 1. De avond begint om 20.00 uur en kost € 7,-- p.p. Omdat de capaciteit beperkt is ( max. 60 personen) doet u er goed aan een plaats te reserveren via onze website; www.kerkenisraelgroningendrenthe.nl of tel:0521.590663


Historisch besluit over organisatie van Protestantse Kerk
Met ingang van 1 mei 2018 heeft de Protestantse Kerk niet 75 classes, maar elf classes. En iedere classis krijgt een classis-predikant. Dat heeft de generale synode op vrijdag 22 september besloten.
Deze verandering is onderdeel van de toekomstvisie ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kerk 2025 is ingezet als een geestelijk proces van vernieuwing om overal binnen de Protestantse Kerk (meer) toe te komen aan de kern van kerkzijn. Dit proces is al in 2014 ingezet. Om ruimte te maken voor dit geestelijke proces heeft de generale synode toen besloten dat een herziene inrichting van de Protestantse Kerk in Nederland nodig is.
Nadat de synode zich op 18 november 2016 voor het eerst uitsprak over een andere inrichting van de classes, zijn de eerste teksten toegestuurd aan de classes om ze in overweging te nemen (in kerkelijk jargon: considereren). Op basis van deze overwegingen zijn er diverse wijzigingen in de eerste versie van de tekst aangebracht. De tweede versie van deze tekst is tijdens de vergadering van de generale op 22 september 2017 besproken.
Er is door de synodeleden uitgebreid over deze versie van de kerkorde voorstellen gediscussieerd. Het was een discussie op detailniveau, want over het algemeen waren de synodeleden het eens met de ingezette koers om het aantal classes te verminderen van 75 naar elf en het instellen van een classis-predikant.
Scriba René de Reuver realiseert zich goed dat vergaderen over kerkorde voorstellen het risico in zich heeft dat ‘Kerk 2025 kan lijken op reorganisatie en management’. De Reuver geeft aan dat het 'goed is om van dit gevaar bewust te zijn, maar dat de besluiten van vandaag geen doel op zich zijn, maar een middel om ruimte te scheppen voor inhoud. Om kerk te kunnen zijn in deze tijd en samenleving: inspirerend, missionair, velen tot zegen'.


Delen is geestelijk helen
Wat doe je als je kerk bedreigd wordt? Terrorisme, teruglopende bezoekers, migrerende kerkleden en een toename van andere religies. De kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. Scriba ds. René de Reuver sprak met Aram 1, de leider van de Armeense Apostolische kerk in het Midden-Oosten.
Aram 1 is zichtbaar blij om de scriba te ontmoeten. In zijn residentie vraagt hij naar het doel van ons bezoek. We zeggen dat we ons verbonden voelen met de kerken in het Midden-Oosten en daar de komende weken extra aandacht aan besteden. Het blijkt hem aan te spreken. ‘We hebben jullie steun hier ontzettend hard nodig’. ‘Jullie medeleven doet ons goed. We behoren immers tot één missie. Met de komst van Facebook, Skype en de ontwikkeling is het steeds makkelijker om contact te hebben met mensen aan de andere kant van de wereld. Maar wij zijn als christenen als veel langer met elkaar te verbonden.’
Lees het gehele bericht hiernaar boven
Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het  oktobernummer


CALVIJN
I
n een 8-delige tv-serie vraagt presentator Leo Blokhuis zich af hoe het gedachtegoed van Luther en Calvijn onze cultuur en identiteit heeft bepaald. Blokhuis: ‘Ik ben een domineeszoon en hoe je het ook wendt of keert, het calvinisme heeft mij gevormd. En niet alleen mij, denk ik. Calvinisme staat voor sober en zuinig en doe maar gewoon, maar was dat vijf eeuwen geleden ook al zo? Ik ben benieuwd waar je in ons land de sporen en invloeden van de Reformatie terugvindt.’
NPO 2, september/oktober.

Luther
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’.
Luther2
Deze tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.
Catharijneconvent, Utrecht  t/m 28 januari
Bekijk en lees meer op de website van dit museum.

7 september - 6 januari 2018
Tentoonstelling Christendom en antisemitisme, museum Sjoel Elburg. Centraal staan drie periodes waarin het christendom een opmerkelijke rol speelde
sjoelelburgnaar boven
MUZIEK & ZANG

Reformatie op muziek
Op 4 november speelt Symfonieorkest Sjosnanim in Kampen de Reformatiesymfonie van Mendelssohn en het Vioolconcert van Bruch met soliste Marieke Booy. Het concert vindt plaats in samenwerking met Zingen in de Kerk, onderdeel van de Protestantse Kerk.


500 jaar Reformatie in Groningen
De kritiek van Maarten Luther op de Rooms-Katholieke kerk in 1517 vormde het begin van de Reformatie. Een tijd van godsdienststrijd, onlusten, oorlog en vervolging brak aan en resulteerde in verschillende protestantse kerken. In 1594 werd Groningen definitief calvinistisch. 500 jaar Reformatie in Groningen toont zilvergerei, Bijbels en portretten van beroemde predikanten uit de beginperiode van de kerken van de Reformatie.
Groninger Museum t/m 7 jan.

naar boven