BERICHTENOVERZICHT

Grootste museum van Nederland
TVG cursussen in Assen

Protestant: samen één
Zoeken naar wijsheid


Grootste Museum van Nederland
In het buitenland is het heel normaal om die indrukwekkende kathedraal te bezoeken. Toch lopen veel mensen er in Nederland ongemerkt aan voorbij. En dat terwijl Nederlandse kerken de prachtigste kunstvoorwerpen herbergen, gemaakt door de beste kunstenaars en opgenomen in magistrale decors. Met elkaar vormen ze het grootste museum van Nederland. Museum Catharijneconvent, elf kerken en twee synagogen staan aan de basis van dit bijzondere project. De verborgen topkunst van Nederland wordt zo toegankelijk gemaakt voor iedereen.
Lees er alles over: https://www.grootstemuseum.nl/nl/


TVG cursussen Assen
TVG Assen
De cursus tvgAssen is gericht op vorming. Leren vanuit eigen interesse, samen met anderen zoeken naar verruiming en verdieping van het geloof, naar de betekenis van godsdienst en geloof in de huidige tijd en samenleving.
Oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving. Deze cursus frist oude kennis op. U maakt kennis met nieuwe inzichten, u doet ervaringen op met verschillende geloofsbelevingen. Ook hier geldt wat de Prediker zegt: "wie
wijsheid vermeerdert, vermeerdert smart". Vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Nieuwe geloofsinzichten worden verworven en de blik verruimd.Geloofstraditie wordt niet als absoluut en exclusief gezien. Staande in de traditie van de kerk wordt het geloof betrokken op de tegenwoordige tijd en wordt de ewordt de eigen traditie bestudeerd in de context van de wereldkerk. Lees meer hierover in de TVG Nieuwsbrief.
'Ik heet u van harte welkom en ervaar ook:omdat het zo boeiend is’.
Ko Hekman, Assen

De cursus start in september en wordt wekelijks gehouden op dinsdag van 9.00 uur tot 12.15 uur. Locatie: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen (wijk Peelo).
Secretariaat TVG Assen
Ds. van Petegemstraat 7
9645 NV Veendam
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Protestant: samen één
Kunnen we op 31 oktober eigenlijk wel 500 jaar Reformatie vieren? Gezien de geschiedenis lijkt dit niet gepast. De Reformatie leidde niet alleen tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk maar ook tot kerkscheuringen op protestants erf. Deze verdeeldheid doet des te meer zeer omdat het in reformatie juist gaat om samen kerk zijn. Oecumene behoort tot het DNA van het protestantisme. Protestant (pro testare) staat voor ‘plechtig getuigen’. Niet van ons kerkelijk bedrijf maar van God die uit liefde mensen aanspreekt, bevrijdt en aan elkaar schenkt. Deze bevrijdende woorden van God veranderden het leven van Luther radicaal. Zijn verdere leven stelde hij in dienst van het Woord van God dat mensen bevrijdt en verbindt. Ook Calvijns leven en werk stond in deze dienst. Hij wist zich dienaar van dit Woord. Zijn hele leven heeft hij geijverd om protestantse gemeenten die in Europa ontstonden te verenigen. In een brief aan een Engelse collega schrijft hij dat hij wel tien zeeën zou willen overvaren omwille van de eenheid van de kerk. Christenen leven immers van het ene Woord van God en delen het ene lichaam en bloed van Christus. Als we iets van Luther en Calvijn kunnen leren dan is het wel dat eenheid wezenlijk is voor de kerk. Alle mensen die bij Christus willen horen, horen bij elkaar. Juist deze les geeft het gedenken van 500 jaar protestantisme extra lading. Het roept ons terug naar de kern van kerkzijn: naar de Ene die ons roept om samen plechtig te getuigen van Gods liefde die mensen bevrijdt en verbindt.
ds. René de Reuver, scriba van de generale synode

Zoeken naar wijsheid
Weg vervolgen. Deze uitdrukking kom je nogal eens tegen in routebeschrijvingen. Als synode spraken we inmiddels alweer bijna twee jaar geleden over ‘waar een Woord is, is een weg’. Tijdens de volgende synodevergadering op 22 september valt het definitieve besluit over classisindeling, classispredikanten en visitatie nieuwe stijl. In deze zomerperiode wordt hard gewerkt om alle wijsheid die in het land vergaard is te bundelen. Als moderamen hebben we gemerkt dat er sprake is van ongelijktijdigheid. Terwijl Kerk2025 ontstaan is op basis van signalen uit het land, is het tegelijkertijd zo dat veel kerkenraden en classes pas écht zijn gaan praten over de vragen die voorliggen op het moment dat de kerkordelijke voorstellen op de mat lagen.
Lees verder


naar boven
Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het juli/augustusnummer

Pelgrimeren in Noord-Groningen
Ga mee wandelen op de maandelijkse pelgrimstochten van 5-8 km door Noord Groningen op de zondagmiddag langs vele historische paden waarbij we alle middeleeuwse kerken gaan bezoeken.

Kijk op de  Agenda Pelgrimage op deze website wanneer en waar de wandelingen plaatsvinden en meldt je online aan via het menu “Aanmelding routes”.

Oecumene in tsjerkepaad
Het Tsjerkepaad (Kerkenpad) in Friesland heeft een hoge vlucht genomen. Zonder boekje met openingstijden en deelnemers gaat het eigenlijk niet meer. Dat realiseer je je als je de gids openslaat die voor slechts één euro verkrijgbaar of gratis te downloaden is. Liefst 250 kerken die in de periode van 1 juli tot en met 9 september open zijn voor bezichtiging staan er in vermeld. Speciale activiteiten zijn in een overzichtelijke agenda opgenomen. De organisatie is vorig jaar al begonnen met het opzetten van wandel- en fietstochten langs deze plekken van rust, ontspanning en bezinning. Deze stilteplekken zijn te vinden bij kerken en (vroegere) kloosters. ‘We laten ons inspireren door wat in onze cultuur herinnert aan spiritualiteit en haar invloed op de samenleving’, aldus Tryntsje de Boer in de gids, ‘dit jaar met het thema Rome en Reformatie. We kunnen genieten van mooie wolkenluchten, zingende vogels, vee in de weide, bloeiende aardappelen en ruisend graan. Fryslan nodigt uit tot pelgrimeren’

Luther
Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’.
Luther2
Deze tentoonstelling brengt Luther en zijn tegenstanders voor het voetlicht. Zij toont in woord, beeld, muziek en spot waarin de kracht schuilt van deze invloedrijke, reformatorische rebel. Diverse objecten, zoals pamfletten, schilderijen, zilver, spotprenten, maar ook herkenbare, uitdagende dilemma’s, muziek en nieuwe middelen laten een nieuw licht schijnen op het enerverende verhaal van Luther en de Reformatie. De koppeling met de huidige tijd en de invloed van zijn ideeën op ons dagelijks leven zijn hierbij steeds voelbaar.
Catharijneconvent, Utrecht
Bekijk en lees meer op de website van dit museum.

7 september - 6 januari 2018
Tentoonstelling Christendom en antisemitisme, museum Sjoel Elburg. Centraal staan drie periodes waarin het christendom een opmerkelijke rol speelde
sjoelelburgnaar boven
MUZIEK & ZANG
 Reformatie op muziek
Op 4 november speelt Symfonieorkest Sjosnanim in Kampen de Reformatiesymfonie van Mendelssohn en het Vioolconcert van Bruch met soliste Marieke Booy. Het concert vindt plaats in samenwerking met Zingen in de Kerk, onderdeel van de Protestantse Kerk.

CALVIJN
In een 8-delige tv-serie vraagt presentator Leo Blokhuis zich af hoe het gedachtegoed van Luther en Calvijn onze cultuur en identiteit heeft bepaald. Blokhuis: ‘Ik ben een domineeszoon en hoe je het ook wendt of keert, het calvinisme heeft mij gevormd. En niet alleen mij, denk ik. Calvinisme staat voor sober en zuinig en doe maar gewoon, maar was dat vijf eeuwen geleden ook al zo? Ik ben benieuwd waar je in ons land de sporen en invloeden
van de Reformatie terugvindt.’
NPO 2, september/oktober.naar boven