BERICHTENOVERZICHT

Oecumenisch werkbezoek
Goeie genade
Synode van Dordrecht
Ode aan de Synode


Oecumenisch werkbezoek aan Emmen
Hoe kunnen we samen onze inzet voor de oecumene vernieuwen? Hoe kunnen we elkaar daarbij inspireren en zelf inspiratie opdoen?
De provinciale Raad van Kerken in Groningen en Drenthe organiseert daarom een oecumenisch werkbezoek aan Emmen op zaterdag 27 oktober, voor alle leden van plaatselijke raden van kerken in Groningen en Drenthe en voor allen die in die twee provincies oecumenisch geïnteresseerd zijn.
We gaan op werkbezoek bij de Raad van Kerken in Emmen.
Hoe is daar de opvang geregeld van vreemdelingen?
Wat doen kerken en christenen daar om  vluchtelingen op te vangen en mee te werken aan hun integratie in de samenleving?
Lees meer, inclusief het programmaoverzicht


Goeie genade
Als jochie vocht ik weleens met mijn speelkameraden. Soms won ik, meestal verloor ik. Als ik verloor moest ik - om weer losgelaten te worden - 'genade' roepen. Maar dat ging me niet gemakkelijk af. Het ergerde me om compleet afhankelijk te zijn van hun goedheid.
Vierhonderd jaar geleden was genade het gesprek van de dag: is genade honderd procent een geschenk van God of een gunst waaraan ik zelf kan bijdragen? Dit was het kernthema van de maandenlange synodevergadering in Dordrecht. In november 2018 wordt dit jubileum uitbundig gevierd. Naast alle goede dingen die deze synode voor onze toen nog jonge natie heeft betekend, leidde ze ook tot de eerste Nederlandse kerkscheuring tussen hervormden en remonstranten. De wegen gingen uiteen door verschil van mening over genade!
Nu kunnen we ons nauwelijks nog iets voorstellen bij dit conflict. De splitsing roept eerder de uitdrukking ‘goeie genade’ op. Moest dit nu zo? Toch is het goed om in de huidige prestatiemaatschappij, waarin zelfbeschikking hoog in het vaandel staat, opnieuw na te denken over de betekenis van Gods genade. Hierover gaat de Protestantse Lezing 2018 waarin gedragswetenschapper en protestant Ben Tiggelaar reflecteert op het thema 'genade' onder de titel ‘Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?)’.
Terug naar die vechtpartij met mijn vriend. Daar lag ik dan. Verloren in een vechtpartij. De enige uitweg was 'genade' roepen. Het woordje genade schonk mij vrijheid. Maar daarmee erkende ik wel afhankelijk te zijn van de goedheid van mijn sterkere vriend ...

Goeie genade!
René de Reuver,
Scriba van de generale synode


1618-2018 Synode van Dordrecht
Het is dit jaar 400 jaar geleden, dat de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Een internationaal gezelschap van protestantse theologen ging daar in debat over een verschil van mening in de Nederlandse kerken. De spanningen rond dit verschil waren zo hoog opgelopen dat een burgeroorlog dreigde, en dat terwijl men ook met Spanje nog in oorlog was. Er moest een knoop worden doorgehakt, vonden niet alleen de kerkleiders, maar ook de Staten Generaal. Die bepaalde dat er een Synode plaats moest vinden waar het geschil zou worden beslecht. Het was een internationaal gezelschap dat in Dordt bij elkaar kwam. Er waren delegaties uit Duitsland en Engeland. Ook de Franse protestanten waren uitgenodigd, maar de banken die voor hen bestemd waren bleven leeg, omdat het hun niet toegestaan werd Frankrijk uit te reizen.
Waar ging het nu eigenlijk over in Dordt? Wat was dat voor een kwestie die de gemoederen zo kon verhitten? Theologisch gezien ging het om de vraag: Is geloof een menselijke keuze, of is het een gave van God? Of, om het in woorden van onze tijd te zeggen: Is geloof maakbaar?
Lees verder


Ode aan de synode
Op 10 november a.s. opent Koning Willem-Alexander in de Augustijnenkerk in Dordrecht de jubileumviering 400 jaar Nationale Synode (1618-1619) onder de titel ‘Ode aan de Synode’. Daarna volgen 180 dagen met activiteiten, evenementen en exposities. Meer informatie vindt u op www.synode400.nl .naar boven

Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het
oktobernummer

 


Met Kerk en Actie en Taizé naar Libanon Nieuws
Aankomend voorjaar staat er iets bijzonders te gebeuren en daar kun jij deel van uitmaken! Dan wordt in Beirut een groot jongerenevenement georganiseerd door Taizé in samenwerking met de katholieke, orthodoxe en protestantse kerken van het Midden-Oosten.Waarom meegaan?
Christelijke jongeren ontmoeten uit verschillende landen en ontdekken hoe zij hun geloof handen en voeten geven.
Je geloof verdiepen door gezamenlijk gebed en het lezen van de Bijbel.
De rijke traditie van de Oosterse kerken ontdekken die het christendom al sinds de eerste eeuw vormgeven in het Midden-Oosten.
Leren hoe christenen en moslims met elkaar samenleven in het Midden-Oosten.
De gastvrijheid van de Libanese cultuur zelf ervaren.
Jouw eigen gemeente laten delen in je ervaringen, zodat ook daar de betrokkenheid op de kerk in het Midden-Oosten alleen maar toeneemt.
Welke leeftijd hebben de deelnemers? 18 t/m 35 jaar
Waar komen de deelnemers vandaan? Uit Libanon, andere landen in het Midden-Oosten (Jordanië, Palestina, Syrië, Irak, Egypte), Europa en misschien nog wel van verder weg...
Wat zijn de precieze data?
Het programma in Beirut is van vrijdagavond 22 maart t/m dinsdagavond 26 maart 2019. Dat betekent dat we op donderdag 21 maart uit Nederland vertrekken en op woensdag 27 maart weer terugkomen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om twee dagen aan het programma vast te plakken om projecten van Kerk in Actie in Libanon te bezoeken (aankomst in Nederland wordt dan vrijdagochtend 29 maart). Nu zal het wellicht niet voor iedereen mogelijk zijn om deze extra dagen vrij te krijgen, vandaar dat we dit eerst bij jullie willen inventariseren. Geef dit dus door bij je aanmelding.
Meer info:
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2018/10/met-kerk-en-actie-en-taize-naar-libanonnaar boven
MUZIEK & ZANG

Ontwikkel je zangkunsten samen met de NBA
Volg de workshop Bach Koralen of Zangimprovisatie en ga gratis naar het Weihnachtsoratorium van de NBA.
Voor geïnteresseerde en gemotiveerde beginnende zangers, organiseert de Nederlandse Bach Academie de Zangimprovisatiedag. Tijdens deze dag ontwikkelen deelnemers hun zangtalent en ontmoeten ze inspirerende mensen die dezelfde passie delen. De NBA wil met deze introductiedagen improvisatie voor zangers het experiment aangaan om met zangers in meerstemmig koorverband te improviseren en door gerichte opdrachten ter plekke hele composities te creëren. Locatie en tijd: 3 november, Westerbork (Stefanuskerk), 11.00 - 16.00 uur.
Voor gepassioneerde en geoefende zangers is er op 10 november in Drachten (Doopsgezinde kerk) 13.00-18.00, de Bach Koralen Dag
Meer informatie op de website van de NBA.

Reni en Elisa in de Vredehorst
Op uitnodiging van Gospel Music Hoogeveen komen het muzikale echtpaar Reni en Elisa Krijgsman op zondag 18 november naar de Vredehorst in Hoogeveen. Hun passie in wat zij doen omschrijft zich als volgt: Mensen bemoedigen door (h)erkenning  te geven aan allerlei facetten in hun relatie met God, waaruit Gods betrokkenheid en zorg bij mensenlevens blijkt. Bereidt u zich voor op een avond vol gemoedelijkheid, warmte en inspiratie met de herkenbare muziek van Reni en Elisa.
De avond begint om 19.00 uur. Geen entree, wel een collecte voor de onkosten.

Heb je ambities om in een koor te zingen?
Wil je je (muzikale) netwerk vergroten? Wil je graag meer ervaring opdoen en jezelf professionaliseren? Meld je dan aan voor het (project)koor van de Nederlandse Bach Academie! Het koor (en orkest) is onder leiding van Hoite Pruiksma. Wat gaan we doen? In 2019 staan in april en mei een aantal herdenkingsconcerten gepland, de repetities starten medio februari. En in november een aantal uitvoeringen van de Elias van Mendelssohn, waarvan de repetities eind oktober beginnen.
Hoe doe je mee? De audities vinden plaats op 4, 11 en 25 november; en op 2 en 9 december. Wil je meedoen? Vul dan dit formulier in: https://nederlandsebachacademie.nl/2018/10/22/inschrijfformulier-audities/.

naar boven