Terugblik StapinDienst van 29 maart 2015

In deze dienst stond het thema "Heeft God een plan met jou leven?" centraal.
Gods stem gaat over de aarde en verteld hoeveel Hij van ons houdt.
Hij heeft liefde voor alle mensen, daarin zijn we gelijk voor Hem. Maar elk mens heeft Hij uniek geschapen.
Dus voor elk mens heeft God zijn eigen taal, zodat elk Hem kan verstaan.
We mogen weer terugkijken op een inspirerende dienst.

Voorganger in deze dienst was Dhr. W. Kelder uit Hoogeveen, terwijl de muzikale medewerking er was
van Gospelband Schakel uit Musselkanaal met fijne liederen en zij hebben de samenzang ook begeleid.

Hieronder een kleine impressie van de dienst, waarin uitgebeeld wordt,
het gedeelte uit de bijbel, waarin Jozef door zijn broers verkocht wordt en als slaaf naar Egypte wordt afgevoerd. 


   
I

   

 Terugblik Stap in Dienst van 9 juni 2013

Een inspirerende dienst waarin het thema, God is altijd online, centraal stond.
Via o.a. een bolletje wol werd de verbinding van internet en sociale media uitgebeeld, voorstellende de
onderlinge band in de gemeente en de band met God in ons gebed.
God is er altijd, in tijden van voorspoed, maar ook in tijden als het niet zo goed gaat,
want God is er, "online", altijd in je gebeden voor je.

Voorganger in deze dienst was Dhr. W. Kelder uit Hoogeveen.
Muzikale medewerking verleende Just4U uit Hoogeveen, met hoogstaand spel in samenzang en
hun eigen inspirerende liederen.

Hieronder enkele momenten uit de dienst.