Stap in diensten 2019    

          De komende stap in dienst is op zondag 24 febr. om 10.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!

Thema van de dienst: Challenge/uitdaging.

Voorganger: dhr. W. Kelder uit Hoogeveen.
M.m.v.: Just4U uit Hoogeveen,
zij zullen ook de samenzangliederen begeleiden.

Na de dienst wordt u/jij uitgenodigd voor een kopje koffie/thee of fris
te komen drinken in de Hoeksteen.

Met vriendelijke groeten, Commissie stap in dienst.