Gezamenlijke diensten

In de zomermaanden zijn alle diensten gezamenlijke diensten, afwisselend in de Gereformeerde en de Hervomde kerk. Daarom vermelden wij die gedurende deze periode niet hier en verwijzen wij u naar de pagina Rooster.

Startweekend
Kerkproeverij2
Lees er alles over op de speciale startweekendpagina!!
Goed om te weten
* Luther: meer over deze reformator (o.a. het interview) en over 500 jaar Protestant (o.a. over het Lutherfestival in Hardenberg) vindt u op de extra pagina hieronder.
* De vakantiepagina is weer actief. U leest er bv. over diaconale vakantieweken en over vakantieweken voor kinderen en jongeren.

Orgelconcert
Vierhandig orgelconcert door de Gebr. De Jong  
Op 23 augustus zullen de broers Euwe en Sybolt de Jong het programma “Some of Bach” ten gehore brengen door vierhandig het orgel in de Hervormde Kerk te Coevorden te bespelen. Naast bekende orgelwerken van J. S. Bach (o.a. Toccata en Fuga in d) zullen er ook delen uit cantates vierhandig gespeeld worden. Tevens zal er een scherm in de kerk opgesteld staan, zodat de verrichtingen van de organisten zichtbaar zullen zijn.
De aanvang van het concert is 20.00 uur en de entree bedraagt € 9,--. Donateurs van de SOC hebben gratis toegang.
Zie ook de pagina van de Stg Orgelconcerten.

WERKGROEP OOST-EUROPA
* Bezoek aan Roemenië
* Veilingactie en meer

Kijk hiervoor op
de pagina's van de werkgroep op deze site.
kruiswoordpuzzel
Kruiswoordpuzzel
Een kleine, eenvoudige puzzel waarvan de antwoorden op de omschrijvingen uitsluitend afkomstig zijn uit en te vinden zijn in het zomernummer van Kerknieuws.
Pak dat erbij, download puzzel en de omschrijvingen. Veel plezier gewenst.

Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders
Terugblik op de Stap-in dienst van 9 juli
IMG 3936
Alle foto's bekijken?
Ga naar deze pagina!


WAARHEEN MET OUD PAPIER?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand (en niet meer op de parkeerplaats bij de Action.)
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809


ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden.
Autodienst (HG)
Begroeting (HG)
Bloemendienst (GK)
Oppasdienst (GK & HG)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata

 FBlogo
* Werkgr. Oost-Europa
* Jeugdwerk


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2017
Ondanks dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 27 augstus. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag / woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levens-middelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige data van inzameling zijn:
 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december
De gezamenlijke Diaconieën

De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.