Gezamenlijke diensten

Zondag 27 mei
Gezamenlijke diensten in de Gereformeerde kerk
Aanvang 10 uur
Voorganger: ds. H. Nagehout
Flamedienst

Hoeksteendienst
Aanvang 19 uur
Voorganger: ds. H. Nagehout


RECORDPOGING PKN LOGO, tijdens Startweekend
Hulp gevraagd!
LogoPKNTijdens het startweekend 2018 willen wij samen als gemeente-activiteit een recordpoging doen. Dit gaat gebeuren op het terrein van voetbalvereniging C.S.V.C op:
zaterdagmiddag 15 september vanaf 16:00 uur.

Deze record poging zal bestaan uit het gezamenlijk vormen van het logo van PKN! Voor deze poging zijn we 300 mensen nodig.

Op dit moment zijn we bezig het logo te vergroten naar ruim 8m bij 8m. De komende weken worden er deelname bewijzen voor deze activiteit verkocht voor € 5 (dit is inclusief koffie/thee/fris en een frietje)

Wij zijn jou en uw hulp hard nodig. Wil je/u ons vergezellen bij deze poging? Wilt u deelnemen neem contact op via het mailadres of één van de onderstaande personen. Voor informatie kunt u kijken op de site of mail(t) je/u naar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Fenny, 0524 221607
Jan Willem, 06 10 93 82 85
Myrthe, Herman en Wilko.


VERGETEN!!

Dat kan gebeuren. Onze excuses daarvoor. U vindt het verslag dus niet in het juninummer van Kerknieuws.
Welk verslag?
Het verslag van de synodevergadering, gehouden eind april, waarin tal van besluiten zijn genomen waarover de synode, en ook de kerkenraden hier, u willen informeren.

Een heel rijtje benoemingen, waaronder een totaal nieuw Generaal college voor de behandeling van beheerszaken, een nieuwe voorzitter voor het Generaal college voor de visitatie (dhr. K. Bakker) en een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht voor de Protestantse Theologische Universiteit (mr. J.H. Donner,de oud-minister) – NB niet te verwarren met de Raad van Bestuur. Het meest in het oog lopend was de benoeming van de huidige directeur van de IZB dhr. Jurjen de Groot tot nieuwe directeur van het Dienstencentrum in de vacature Haye Feenstra. De synode nam genoegen met de uitleg van de procedure die was gevolgd over de salarisbepaling en hoefde geen concreet bedrag te horen. Het ligt lager dan dat van directeuren van vergelijkbare goede-doelen-organisaties, waartoe de Dienstenorganisatie met Kerkinactie óók hoort. We namen afscheid van ds. W.G. Sonnenberg als voorzitter van het generaal college van visitatoren

Lees het volledige verslag hier.

Orgelconcert in de Hervormde kerk

30 mei: Erwin Wiersinga   
De aanvangstijd van het concert is 20.00 uur.
De entree bedraagt €9,--.
Donateurs van de Stichting Orgelconcerten Coevorden hebben gratis toegang tot het concert.
Een overzicht van alle concerten vindt u hierWERKGROEP OOST-EUROPA

U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!

Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.


Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders


Fietstocht
Ook dit jaar organiseren we (Activiteitencommissie GK) weer een fietstocht voor beide kerken en wel op 3 juni. fietstochtWe starten om half twee bij de Hoeksteen.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Heeringa (0524-515043) of Dinie Beenen (0524-514739).
Heeft u zin in een gezellig, sportieve middag, houd dan vast deze middag vrij !

Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809

ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden. (Onder voorbehoud dat de redactie de actuele overzichten toegestuurd krijgt)
Begroeting (HG)

Bloemendienst (GK)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata
Oppasdienst 1e kwartaal 2018 HG
Oppasdienst 1e halfjaar GK


Wij zoeken:
Gemeentelid met journalistieke kwaliteiten die tijd en zin heeft om de Kerknieuwsredactie te ondersteunen door van tijd tot tijd een artikel voor het kerkblad aan te leveren

zoeken. Over het wat en hoe praten we graag uitvoerig verder als u zich gemeld heeft.
U vindt ?!!
Stuur een mailtje naar de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Jeugdwerk

* PKN Coevorden


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2018
Ook zonder economische crisis zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 6 mei. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag/ woensdag levensmiddelen naar de Hoeksteen of het HOC brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige inzamelingsdata zijn:  3 juni, 1 juli, 29 juli, 26 augustus, 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december
De gezamenlijke Diaconieën


De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.