Gezamenlijke diensten

Zondag 15 oktober in de Hervormde kerk
Oecumenische dienst 
Aanvang:10 uur Voorgangers: Ds. E. de Vries-Baarlink / pastoor Wielens 

Zondag 29 oktober in de Gereformeerde kerk
Oost-Europadienst
Aanvang 10 uur Voorganger: Ds. H. Nagelhout

Stap-in dienst
Aanvang: 19 uur Voorganger: Ds. H. Kauffmann

Woensdag 1 november in de Gereformeerde kerk
Dankdag
Aanvang: 19.30u Voorganger: Ds. H. Nagelhout

Zondag 5 november in de Hervormde kerk
Aanvang: 10 uur Voorganger: Ds. E. de Vries-Baarlink


Terugblik op het Startweekend
Kerkproeverij2
Bekijk het op de speciale terugblikpagina!!


Collecte Werelddiaconaat, 15 oktober
Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, Bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Envi-ronmenta Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin. Op zondag 15 oktober collecteren we voor ERP en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Collecte voor het NBG, 22 oktober
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Het NBG is er voor iedereen die de Bijbel relevant vindt en er zingeving voor zijn of haar leven aan wil ontlenen.
In de Hervormde kerk is de 1e collecte en in de Gereformeerde kerk de deurcollecte voor dit doel bestemd. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

stapinzwartwitStap in dienst
Iedereen is van harte welkom op zondag 29 oktober om 19.00 uur in de gereformeerde kerk in Coevorden. Dan zal er weer een “ stap in dienst” gehouden worden. In deze dienst zal ds. H. Kauffmann voorgaan.
Gospelband Online uit Nieuweroord/Noordscheschut zal optreden en zij zal ook de samenzangliederen begeleiden.
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie/ thee of iets fris te komen drinken in de Hoeksteen. We hopen dat je de verleiding niet kunt weerstaan om naar deze “stap in dienst” te komen.
Laat je verrassen!!
Commissie Stap in dienst.
WERKGROEP OOST-EUROPA
* Kerstgeschenken
* Statiegeldactie AH
* Veilingactie en meer

2017 ik spaar mee voor de veiling box2
Kijk hiervoor op

de pagina's van de werkgroep op deze site.
Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders
FILMAVOND 18 oktober  
LUTHER 1517-2017
Interessante verfilming  van de reformatie.
Als Luther op jonge leeftijd aan de dood ontsnapt, besluit hij zijn leven te wijden aan het dienen van God. Hij is echter een kritische student. Hij zet 
openlijk vraagtekens bij de beslissingen van
Paus Leo X. Film Luther
Luther is er van overtuigd dat er een liefdevolle God is die verlossing biedt. Als hij zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg spijkert, is er geen weg meer terug...
Graag nodigen we ieder uit voor deze prachtige film en we hopen op 18 oktober dan ook weer een groot aantal belangstellenden te mogen verwelkomen.
Locatie: HOC
Gré Faas en Aly Pol
Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809


ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden.
Autodienst (HG)
Begroeting (HG)
Bloemendienst (GK)
Oppasdienst (GK & HG)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata

 FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Werkgr. Oost-Europa

* Jeugdwerk


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2017
Ondanks dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 15 oktober. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag / woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige data van inzameling zijn:
 19 november en 17 december
De gezamenlijke Diaconieën

De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.