Datum           Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
PINKSTEREN    
4 juni 10.00 GK Ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink  
         
11 juni 10.00 Gez.HK Ds. Ros / Hoogeveen koffiedrinken
  19.00 Schutse Ds. H. Kauffmann Avondmaal
         
18 juni 10.00 GK Ds. H. Nagelhout Avondmaal
  10.00 HK Ds. E. de Vries-Baarlink Avondmaal
  10.30 AKS Mw. M.D. v.d. Linde  
  15.00 Voorde Ds. J. Lambers-Niers Avondmaal
         
25 juni 10.00 Gez.GK Ds. H. Kauffmann Afscheid KND / koffiedrinken
  10.30 AKS Mw. I. Bouwers  
         
2 juli 10.00 Gez.HK Ds. J. Lambers-Niers Drentstalige dienst m.m.v. Cantorij Met An Doen
         
9 juli 10.00 Gez.GK Ds. E. de Vries-Baarlink Stap-in dienst / koffiedrinken
  19.00 Schutse Ds. J. Lambers-Niers  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting