Datum Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
4 februari 10.00 GK ds. H. Kauffmann  
  10.00 HK ds. J. Lambers-Niers  
         
11 februari 10.00 Gez. HK ds. E. de Vries-Baarlink schoolkerkdienst / koffiedrinken
  10.30 AKS mevr. I. Bouwers  
         
1e zondag Veertigdagentijd      
18 februari 10.00 GK ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS ds. J. Lambers-Niers  
  19.00 Schutse ds. H. Kauffmann  
         
2e zondag Veertigdagentijd      
25 februari 10.00 gez. GK ds. H. Nagelhout  
         
3e zondag Veertigdagentijd      
4 maart 10.00 GK ds. H. Kauffmann  
  10.00 HK ds. J. Lambers-Niers  
         
4e zondag Veertigdagentijd      
11 maart 10.00 gez. HK ds. E. de Vries-Baarlink  
  10.30 AKS ds. H. Kauffmann  
  19.00 Schutse ds. J. Lambers-Niers  
         


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting