ACTIVITEITEN

Datum gewijzigd!
Gespreksavond Liefde bij de put
Ook in maart staat er voor dit kerkelijk seizoen nog een derde gespreksavond op de rol. Na de eerste dit jaar in januari die ging over ziekenzalving (zie verslag van deze avond elders in dit Kerknieuws) en de tweede in februari aansluitend bij het Lutherjaar over de reformator die zijn stellingen tegen de misstanden in de kerk van zijn dagen  aansloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Op dinsdag 21 maart gaat het over  Liefde bij de put, bij de bron. In de Bijbelboeken Genesis en Exodus staat een drietal geschiedenissen over ontmoetingen bij een waterbron die de inleiding blijken te zijn tot een huwelijk. Ook in het Johannesevangelie is er sprake van een ontmoeting bij een  waterput: Jezus de Heer heeft een gesprek met de Samaritaanse vrouw. Welke boeiende perspectieven  doemen er in deze ontmoeting op, gelezen in het licht van Genesis en Exodus? Is er hier ook sprake van een bruidegom? En wie zou dan de  bruid zijn? Klinkt hier al iets van Pinksteren door?  Er is ook deze keer geen leesmateriaal vooraf, maar op de avond zelf gaan we in workshop vorm de geschiedenissen beluisteren. Belangstellenden zijn van harte welkom, vanaf 19.30 uur in de Hoeksteen.

500 jaar Protestantisme                            
Luther playmobilDe eerste avond rond Maarten Luther zit er op. We maken ons op voor de tweede avond op 15 maart. Midden in veertigdagentijd  kijken wat de betekenis van het lijden van Christus voor Maarten Luther was en hoe het zijn denken heeft beïnvloed. We gaan bij Luther te rade over zijn theologie over de genade. Immers het protestantisme leeft en gelooft bij de gedachte dat een mens alleen door genade behouden kan worden.

In één van zijn liederen schrijft hij:
‘Christus lag in de dood terneer,
geveld door onze zonden,
Maar Hij verrees, Hij is de Heer,
de dood is overwonnen.
Vrolijk willen wij nu zijn,
de Heer van harte dankbaar zijn
en zingen halleluja, halleluja.’
Lied 618

Door  ds. E. de Vries-Baarlink
Aanvang:  19.30 uur.
Plaats: Hervormd Ontmoetingscentrum (HOC)
Opgeven bij Koosje Honingh (0524 513940) of Jeanet Regeling (0524 512280)

Les innocentesFILMAVOND  op  29 maart in het HOC         
Les Innocentes (2016)
Polen, de winter van 1945.
Mathilde Beaulieu is een jonge doktersstagiaire die werkt voor een afdeling van het Franse Rode Kruis. Ze hebben als doel het vinden, behandelen en repatriëren van Franse overlevenden van de Duitse kampen. Op een dag, terwijl ze aan het werk is in een ziekenhuis in Polen, komt een non Mathilde smeken om haar te volgen naar het klooster. Een aantal nonnen is namelijk zwanger.
U bent weer van harte welkom bij opnieuw een geweldige film !    
Aanvang 19.30 u


ets-rembrandt

De predikende Christus (De Honderdguldenprent), Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1646 - ca. 1650