Datum

Tijd

Plaats

Voorganger

Bijzonderheden

         
14 juli

10.00

Gez. GK

ds. L. v.d. Veer / Oosterhesselen

 
  19.00

Schutse

ds. J. Lambers-Niers

 
         
21 juli

10.00

Gez. HG

ds. J. Lambers-Niers

 
         
28 juli

10.00

Gez. GK

ds. H. Nagelhout

 
  10.30

AKS

Dhr. J. Mondria

 
         
4 augustus

10.00

Gez. HG

ds. J. Lambers-Niers

 
  10.30

AKS

Mw. M.v.d. Linde

 
         
11 augustus

10.00

Gez. GK

ds. H. Nagelhout

 
  19.00

Schutse

ds. J. Lambers-Niers

Avondmaal

         

18 augustus

10.00

Gez. HG

ds. E. de Vries-Baarlink

 

  10.30

AKS

Mevr. I. Bouwers

 

         

25 augustus

10.00

Gez. GK

ds. H. Nagelhout

Avondmaal

  10.30

AKS

Mw. J. Regeling

 

  15.00

Voorde

ds. H. Nagelhout

Avondmaal

         

1 september

10.00

Gez. HG

ds. H. Kauffmann-Schaap

SIEN-dienst

         

8 september

10.00

Gez. GK

ds. E. de Vries-Baarlink / ds. H. Nagelhout

Startzondag

  ?

Gez. GK

Zanguurtje als afsluiting van fietstocht

 Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting