Datum Aanvang Plaats Voorganger Bijzonderheden
3 juni 10.00 GK ds. H. Nagelhout  
  10.00 HK ds. J. Lambers-Niers  
  10.30 AKS mevr. I. Bouwers  
         
10 juni 10.00 gez. HK ds. E. de Vries-Baarlink Overstapdienst / Flame-dienst
  10.30 AKS Mevr. M.v.d. Linde  
  19.00 Schutse ds. J. Lambers-Niers Avondmaal
         
17 juni 10.00 GK ds. H. Nagelhout Avondmaal
    HK ds. E. de Vries-Baarlink  
  15.00 Voorde ds. H. Nagelhout Avondmaal
         
24 juni 10.00 gez. GK ds. H. Kauffmann  
         
1 juli 10.00 gez. HK invulling door Flame en clubs Flame-dienst
  10.30 AKS ds. H. Kauffmann  


Elke zondag is er kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 en voor de kleinsten oppasdienst

Gebruikte afkortingen:

HK Hervormde kerk
GK Gereformeerde kerk
gez.GK    Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
gez.HK Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
AKS Aleida Kramer Stichting