Nieuws uit Hongarije

Na een mail gestuurd te hebben naar Tamás Kovách in Pócsmegyer over de COVID-situatie in Coevorden kregen wij onderstaande mail terug:

Heel erg bedankt voor het nieuws!

We vierden het twintigjarig bestaan van de kerk in Leányfalu in kleine aantallen en met de nodige voorzorgmaatregelen. De dienst werd via Facebook uitgezonden, voorganger was onze synodevoorzitter Aangehaald is ook de vriendschap met en de ondersteuning vanuit Coevorden.
De situatie in Hongarije is vergelijkbaar met die in Nederland. Sinds november is ook ons leven weer meer beperkt geworden. Maar er zijn ook verschillen: kinderen onder de 15 mogen naar school. De twee jongste kinderen krijgen fysiek les op school, de oudste drie kinderen studeren thuis online.
Ons huis lijkt daardoor behoorlijk krap, ik moet ook het kerkenwerk deels vanuit huis doen.
De kinderopvang is ook open. Györgyi (echtgenote) werkt elke dag als kinderpsycholoog binnen vier verschillende kleuterscholen.
Het meeste huishoudelijke werk moet door de mannen worden gedaan ...
Ik volg regelmatig de diensten in Coevorden via internet, ik ken een aantal predikanten nog niet. Zijn er veranderingen geweest?
Wij hebben onze erediensten wel aan moeten passen, er mag een beperkt aantal gemeenteleden naar de kerk komen, ongeveer 30 of 40. Voorwaarde is dat de veiligheidsregels goed worden opgevolgd. Zo konden wij tijdens Kerst toch een kerkdienst houden.
Er zijn relatief veel gemeenteleden die onze live-uitzendingen op de Facebookpagina volgen (zoeken op Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség).
We hebben ook online kindernevendiensten.
Gelukkig zijn de vaccinaties bij ons ook gestart (42.000 mensen hebben deze al ontvangen), de meesten vaccinaties zijn aan zorgmedewerkers gegeven.
Ook ons gezin heeft te maken gehad met COVID-besmettingen. Vijf van ons werden in november ziek, twee bleven negatief. Ik zelf was twee en een halve week thuis, gelukkig was niemand heel erg ziek. Hopelijk brengt het nieuwe jaar gezondheid en vrijheid.

Ik wens jullie Gods rijke zegeningen!
Groeten aan alle vrienden in Coevorden, en natuurlijk aan de werkgroepleden!

Giften en opbrengsten acties
In de periode september 2020 tot en met januari 2021 is er een totaalbedrag van € 1292,-- binnengekomen aan giften en donaties.
De netto-opbrengst van de vleesactie gehouden eind 2020 is € 480, --.
Via de Sponsorkliks en Tank & Schenk Peut Coevorden is er een bedrag van € 149,-- uitgekeerd aan de werkgroep.
De Dr. Picardtschool heeft door middel van de inzameling “Geld voor een Ander” € 100,-- gedoneerd aan de werkgroep.
De opbrengst kerstpakkettenactie 2020 is € 495,--

Hartelijk dank aan allen voor deze mooie giften!

Vergaderingen werkgroep
In verband met de COVID-maatregelen vergadert de werkgroep niet. Wanneer er zaken zijn voor overleg doen wij dat digitaal.

Donaties voor het project “Onderwijs voor kansarme kinderen” in Roemenië kunt u overmaken op IBAN NL38 RABO 0373 7093 31 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk inzake werkgroep Oost-Europa.
Meer foto's zien? Ga dan naar de Facebookpagina van de werkgroep en kijk bij 26 september.