Een feestelijke dienst en meer
Zondagochtend tijdens de gezamenlijke startdienst was het thema “een open huis”. Er waren een aantal gasten op uitnodiging en samen hebben we een mooie dienst gehad. We hebben samen gezongen, geluisterd naar Life Line, een kinderverhaal over Zacheus gehoord, geluisterd naar liederen via de beamer en naar de uitleg tijdens de overdenking.
Na de kerkdienst hebben we met een groot aantal gemeenteleden en gasten koffie gedronken in de Hoeksteen. Na de koffie bleven er ongeveer 80 mensen lunchen en tijdens het moment van samen zingen in de kerk mochten de aanwezigen zelf hun voorkeurs liederen opgeven om te zingen onder begeleiding van het orgel.