Efeziërs 4:32
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Beste gemeenteleden van de PKN,

Beide kerkenraden vinden het een goed idee om voor de gezamenlijke diensten koffie te drinken. De komende tijd zult u van ons een appje hierover ontvangen op de zaterdag ervoor. Dit om het koffie drinken voor de gezamenlijke diensten wat beter in het licht te krijgen. Stuur het appje gerust door aan uw bekenden binnen (en buiten) de gemeente.
Verder hebben we tijdens beide gemeenteavonden van afgelopen voorjaar onze ideeën ingediend m.b.t. het kerken in het SOW proces. Hier hebben we nog geen reactie op gekregen i.v.m. het uitvallen van een gezamenlijke vergadering van beide kerkraden. Dus dat volgt nog in de loop van dit seizoen.

Het werken met de ‘’kerkapp’’ heeft zijn voordelen al bewezen! Onlangs waren we voor de start zondag op zoek naar liederen voor in de dienst. U heeft goed gereageerd met mooie liederen. 60% van de ingediende liederen is in deze dienst gebruikt. Gaaf!
 
Zoals u in verschillende diensten (misschien) al heeft gemerkt is de aanwezigheid van een opwekkingslied of kinderopwekkingslied. We willen deze liederen met tekst op de schermen/doeken hebben. Dit lukt niet altijd goed. Lijkt het u leuk om hiermee te helpen dan reageer naar ons, we kunnen wel wat hulp gebruiken. ?
Groetjes PKN 2.0 team.
Stand van zaken begin juli

Nog even dan is het weer zomervakantie, misschien gaat u zelfs wel op vakantie. Ook binnen de gemeente gaan som-mige zaken in de chill-stand. De catechisaties zijn afgelopen, er wordt afscheid genomen van degene die de kindernevendienst gaan verlaten en de club heeft ook een zomerstop.
Maar wij gaan doorrrrr! We hebben nog erg veel ideeën en het een en ander wordt nog uitgewerkt.
vakantie
In het vorige Kerknieuws kon je je aanmelden om berichten, via en/of van, ons te ontvangen. Inmiddels hebben we al een flinke groep contacten. Toch willen we dit nog even onder de aandacht brengen. Het is namelijk een snel en effectief hulpmiddel gebleken om snel ‘veel’ mensen te bereiken. Het is niet zo dat we iedere dag berichten plaatsen, wees niet bang voor dagelijks ge-app. Dus geef je nummer door en blijf op de hoogte!!
Hieronder staat nog een keer uitgelegd hoe de whatsapp werkt:
We hebben nu een telefoon tot onze beschikking waarmee wij berichten kunnen sturen. Bij berichten denken we aan bijvoorbeeld uitnodigingen voor thema-avonden, gemeenteavonden en activiteiten. Daarnaast zou-den we u ook om uw mening of hulp kunnen vragen.
Deze berichten worden gestuurd via de ‘verzendlijstfunctie’ van Whatsapp. Hiermee kunnen we berichten verzenden naar verschillende contacten tegelijk. Het telefoonnummer is 06-49837844. Wilt u deze berichten graag ontvangen? Stuur dan een appje met uw naam naar dit nummer, dan voegen wij u toe als contact. Als u ons ook toevoegt aan uw contacten, kunt u onze berichten ontvangen.
Wilt u reageren op een bericht dat we gestuurd hebben, dan ziet alleen de afzender (PKN2.0 in dit geval) uw reactie. Hebt u zich aangemeld, maar wilt u liever geen berichten meer ontvangen van PKN2.0? U kunt in dit geval het nummer van PKN 2.0 uit uw contacten verwijderen, dan krijgt u geen berichten meer. We zullen uiteraard uw berichten bij ons ook verwijderen. Ook kunt u ons bereiken per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

En verder
• Ook gaan we weer een avond organiseren zoals afgelopen 6 maart! Door de vakanties zal dit na de schoolvakantie plaats gaan vinden. Naar alle waarschijnlijkheid één van de weken na de startzondag (Meld je aan bij de PKN2.0 whatsapp en we houden je op de hoogte ?). Heeft u ideeën of suggesties voor deze avond? Geef ze door, dan kunnen we daar wellicht rekening mee houden.
• U heeft vast al gemerkt dat er iedere zondag een kinderlied wordt gezongen als de kinderen weer terug komen van hun eigen dienst. Leuk is te vermelden dat verschillende christelijke scholen in Coevorden dit kinderlied ook oefe-nen de week voor de zondag, kinderlied van de week dus.
• Het gezamenlijk koffiedrinken voor de dienst wordt in de zomermaanden wat lastig. Doel is om dit vanaf de start-zondag goed geregeld te hebben. Wellicht in het volgende Kerknieuws hier meer over.
OPROEP: Geluiden gaan dat het leuk zou zijn om een ‘eigen’ huisband te hebben. Bespeel je een instrument en zie je een bandje wel zitten? Of houd je ervan te zingen in de kerk? Heb je ideeën hierover? Dan horen we dit graag! Reacties zien we graag tegemoet via de mail of de app.
• Als laatste willen we nog melden dat binnen de PKN2.0 een aantal mensen zich bezig gaan houden met een rooster voor de dienstvoorbereiding. Wilt u graag meedenken over de dienstinvulling, geeft u dit aan in de app of via de mail vóór 4 augustus.  Wij maken een rooster met wie wanneer kan helpen.

Hartelijke groet, Team 2.0


upgrade logoStand van zaken begin juni

Hallo PKN Coevorden,
We willen u graag in ieder Kerknieuws op de hoogte brengen van wat we de afgelopen periode hebben gedaan en waar we op het moment mee bezig zijn.
•    Het koffiedrinken om 9.30 uur tijdens gezamenlijke diensten is vanaf 26 mei gestart. We gaan zien hoe dit loopt en zullen na verloop van tijd peilen hoe dit bevalt.
•    De dienstondersteuning is ook opgestart. Ds. Kauffmann-Schaap heeft inmiddels een dienst voorbereid met een groepje enthousiaste gemeenteleden. Ook Ds. Lambers-Niers heeft (op de Kerkgroet) aangegeven dat ze het fijn vindt wanneer gemeenteleden willen meedenken over de inhoud van de dienst 16 juni aanstaande. Onze complimenten voor het eigen initiatief hierin! Zie hiervoor haar oproep bij de gezamenlijke berichten in dit blad.
•    Ds. Nagelhout heeft tijdens de vergadering van de Kindernevendienst aangegeven graag hulp te willen krijgen bij het zoeken van kinderliedjes passend bij het thema van de kerkdiensten. Mieke en Pien zijn hiermee aan de slag gegaan, wellicht heeft u dit al gemerkt tijdens de dienst!
•    In het vorige Kerknieuws hebben we aangegeven ons te willen inzetten voor een betere communicatie tussen kerkraden, PKN2.0 en gemeenteleden. Daar helpen de berichten in het Kerknieuws aan mee. Daarnaast hebben we nu een telefoon tot onze beschikking waarmee wij massaberichten kunnen sturen. Bij berichten denken we aan bijvoorbeeld uitnodigingen voor thema-avonden, gemeenteavonden en activiteiten. Daarnaast zouden we u ook om uw mening of hulp kunnen vragen.

Deze berichten worden gestuurd via de ‘verzendlijstfunctie’ van Whatsapp. Hiermee kunnen we berichten verzenden naar verschillende contacten tegelijk.
Het telefoonnummer is 06-49837844. Wilt u deze berichten graag ontvangen? Stuur dan een appje met uw naam naar dit nummer, dan voegen wij u toe als contact. Als u ons ook toevoegt aan uw contacten, kunt u onze berichten ontvangen. Wilt u reageren op een bericht dat we gestuurd hebben, dan ziet alleen de afzender (PKN2.0 in dit geval) uw reactie. Hebt u zich aangemeld, maar wilt u liever geen berichten meer ontvangen van PKN2.0? U kunt in dit geval het nummer van PKN 2.0 uit uw contacten verwijderen, dan krijgt u geen berichten meer.

Heeft u zelf nog ideeën of suggesties voor veranderingen binnen de gemeente? Laat het ons weten, via ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., via de app: 06-49837844 of u kunt ons uiteraard ook persoonlijk aanschieten ?
Wordt vervolgd!

Stand van zaken begin mei

We laten 6 maart telkens verder achter ons, de avond waar we met elkaar in gesprek mochten gaan en waar we nog steeds met dankbaarheid op terugkijken. Maar we blijven zeker niet alleen terugkijken, we kijken vooral naar de toekomst! Wat hebben we tot nu toe gedaan en waar zijn we mee bezig? • We hebben samen met beide kerkenraden een goed gesprek gehad over de toekomst van onze erediensten. De conclusies die gepresenteerd werden, afgelopen 6 maart, zijn doorgegeven aan beide kerkenraden en positief ontvangen. • Het koffiedrinken vóór de dienst is een punt waarover gesproken is. Vanaf zondag 26 mei zullen we voorafgaand aan de gezamenlijke diensten vanaf 9.30 uur samen koffiedrinken. Ook zult u ons, team PKN 2.0, voorafgaande aan de gezamenlijke diensten meer tegenkomen om de gemeente (nog) beter te kunnen dienen. • Daarnaast zijn er binnen ons team mensen die zich gaan richten op de dienstondersteuning. Dit betekent onder andere dat we in samenspraak met de predikant gaan kijken hoe we variatie kunnen aanbrengen in de liederen en welke liederen er passend zijn bij de dienst. Ook werd aangeven dat de diensten interactiever mogen worden. Ook hier gaat het team dienstondersteuning mee aan de gang en we kijken hoe we dit kunnen implementeren in onze erediensten. Dit doen we uiteraard niet alleen binnen ons team PKN2.0. We hebben alle formulieren van 6 maart bestudeerd en hieruit kwam naar voren dat er verschillende mensen zijn die het fijn vinden om ons hierbij te helpen. Deze mensen zullen wij benaderen. Mocht u dit niet ingevuld hebben, maar toch graag zou willen helpen bij de dienstondersteuning, geef het dan aan bij één van de leden van PKN2.0 of via ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . • Ja, u leest het goed; we hebben een e-mailadres. Op dit emailadres kunt u ons bereiken voor vragen, ideeën of om u aan te melden als vrijwilliger. • Verder gaan we ons inzetten om de communicatie tussen kerkenraden, PKN 2.0 en gemeenteleden te bevorderen. We zijn ervan overtuigd dat hierin nog veel verbeterd kan worden! • Als laatste gaan we als team PKN 2.0, n.a.v. 6 maart, ook kijken wat we kunnen betekenen in het SOW-proces. Duidelijk werd 6 LogoPKNmaart dat er een grote groep gemeenteleden, zowel Hervormd als Gereformeerd, dit proces graag zo snel mogelijk afgerond willen hebben, in ieder geval het samen kerken. Ook wij zien hiervan het belang, en zegt u nu zelf: wat is nu mooier om samen onze God te mogen aanbidden als één gemeente!