Maak uw vervolgkeuze:

Agenda

No events
 
KERKRENTMEESTERSCHAP
Het college van kerkrentmeesters heeft in zeer ruime zin als doel: "de mogelijkheden scheppen (faciliteren) van de voortgang van de verkondiging van het Woord van God, door de kerkenraad te voorzien van financiële middelen om zowel personeel als gebouwen op een verantwoorde manier te beheren". Daarbij ligt de nadruk op het inzamelen van de financiële middelen, het beheer van deze financiële middelen en het onderhoud en beheer van de gebouwen ten dienste van de erediensten en alle nevenactiviteiten.

Taken en activiteiten

College
Het college bestaat uit zeven kerkrentmeesters, waarvan drie als ouderling-kerkrentmeester in de algemene kerkenraad vertegenwoordigd zijn. Uit de ouderling-kerkrentmeesters wordt iemand door de kerkrentmeesters als voorzitter gekozen. Gezamenlijk hebben de kerkrentmeesters in samenwerking met de gehele kerkenraad de taak om de gemeente te bouwen en de eredienst in stand te houden. Daarnaast worden een aantal primaire taken verdeeld onder de kerkrentmeesters. Deze zijn: secretariaat, algemene en financiële zaken, gebouwen en onderhoud, eredienst. Het college wordt verder bijgestaan door een gemeentelid die de kerkelijke administratie verzorgt.

Taken
De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voorzover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

  • Beheren van financiële middelen en goederen, waaronder de gebouwen van de gemeente.
  • Het uitvoeren van het financiële beleid wat betreft het personeel.
  • Het zorgdragen voor de geldwerving.
  • Het financieel faciliteren van overige activiteiten, waarbij de verbreiding van Gods Woord centraal staat anders dan in de erediensten.
  • Het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
  • Bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten- en de trouwboeken.
  • De verspreiding van het kerkblad.
De gebouwen die onder beheer staan van het college van kerkrentmeesters zijn het kerkgebouw, de pastorie en het kerkelijk centrum De Hoeksteen. Voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de overige gebouwen wordt een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.
Het uitvoeren van financieel beleid wat betreft het personeel en het betalen van traktementen en salarissen wordt verzorgd door de kerkrentmeesters.

Geldwerving

De voornaamste geldwervingsbronnen zijn vrijwillige bijdragen, collecten, jaarlijkse activiteiten, het verjaardagfonds, éénmalige giften, erflatingen en legaten en subsidies. De vrijwillige bijdragen (de belangrijkste en meest consistente inkomstenbron) worden opgehaald door deelname aan de Actie Kerkbalans. Voor de Actie Kerkbalans worden naast de belijdende leden, ook de doopleden boven 18 jaar aangeschreven. Het jaarlijks ophalen van de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage gebeurt door een groot aantal vrijwilligers.
Er wordt een kerkelijke administratie bijgehouden, waarin alle mutaties in de gemeente worden verwerkt. Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden wordt verricht door een gemeentelid. Het bijhouden van de doop-, lidmaten- en trouwboeken wordt verricht door de predikant.
Alle gemeenteleden binnen de gemeente als ook de kerkelijk meelevenden van buiten de gemeente ontvangen periodiek het kerkblad Kerknieuws. Hierin staat alle informatie met betrekking tot de erediensten, nieuws vanuit de kerkelijke gemeente en de pastorie, activiteiten van gesprekskringen, jeugdclubs enz.
Adres: College van Kerkrentmeesters, Postbus 181, 7740 AD Coevorden

E-mail college:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

E-mail boekhouder CvK:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Wanneer u onze gemeente financieel wilt steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op bankrekeningnummer NL 15 RABO 0373 7121 70 of bankrekeningnummer NL63 INGB 0658712403 , beide t.n.v. Gereformeerde Kerk te Coevorden