Gezamenlijke diensten

Zondag 11 juni in de Hervormde kerk
Voorganger: Ds. Ros / Hoogeveen
Aanvang 10 uur

Collecte Werelddiaconaat, 11 juni
Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen.
 Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Op zondag 11 juni collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op  NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!        
De gezamenlijke Diaconieën

Zondag 25 juni in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. H. Kauffmann
Afscheid kindernevendienst
Aanvang 10 uur

Zondag 2 juli in de Hervormde kerk
Voorganger:  Ds. J. Lambers-Niers     
Drentstalige dienst m.m.v. Cantorij Met An Doen
Aanvang 10 uur

Zondag 9 juli in de Gereformeerde kerk
Voorganger: Ds. E. de Vries-Baarlink
Stap-in dienst
Aanvang 10 uur

Startweekend
Het startweekend lijkt nog ver weg maar de voorbereidingen hiervoor beginnen binnenkort.
Wie wil er mee denken en/of organiseren in de gezamenlijke startweekendcommissie?
Als er geen nieuwe leden in deze commissie komen zullen de activiteiten in het startweekend beperkt worden.
Voel je je aangesproken , neem contact op met Fenny Klingenberg.

DSC 7477 6   
Clubkamp april:
Ook hiervan is een uitvoerig fotoverslag beschikbaar.
Ga daarvoor naar het tabblad Jeugd. De foto's staan daar op de pagina Foto'sGoed om te weten
* Luther: meer over deze reformator (o.a. het interview) en over 500 jaar Protestant (o.a. over het Lutherfestival in Hardenberg) vindt u op de extra pagina hieronder.
* De vakantiepagina is weer actief. U leest er bv. over diaconale vakantieweken en over vakantieweken voor kinderen en jongeren.
 

Orgelconcert
31 mei concert door Ronald IJmker in de Hervormde kerk. Zie voor meer informatie de pagina van de Stg Orgelconcerten.

WERKGROEP OOST-EUROPA
* Bezoek aan Roemenië
Kijk hiervoor op
de pagina's van de werkgroep op deze site.
FIETSTWEEDAAGSE VAN RCN EN VAKANTIEBUREAU:
lees meer op de vakantie pagina.

Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van elders

WAARHEEN MET OUD PAPIER?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand (en niet meer op de parkeerplaats bij de Action.)
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809


ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden.
Autodienst (HG)
Begroeting (HG)
Bloemendienst (GK)
Oppasdienst (GK & HG)
Kerknieuws: kopij/uitgiftedata

 FBlogo
Werkgr. Oost-Europa
Jeugdwerk


Gezamenlijke actie voor de Voedselbank 2017
Ondanks dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen. De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken. Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 4 juni Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag / woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levens-middelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De overige data van inzameling zijn:
 2 juli, 30 juli, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 19 november en 17 december
De gezamenlijke Diaconieën

De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.