KERKDIENSTEN
Informatie over gezamenlijke diensten vindt u, voorzover beschikbaar, op de pagina PKN Gemeentenieuws.
Een overzicht van alle diensten staat op de pagina Rooster.


OVERIG NIEUWS

Liturgische schikkingen
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.Als uitgangspunt wordt het getal 8 gebruikt in de symbolische schikking.Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws.
Op de 8ste dag begint een nieuwe week(na 7 dagen) en wordt ook wel de opstandingsdag genoemd.

Het getal 8 is te zien doordat er steeds 8 flessen in de schikking staan, behalve op witte donderdag en goede vrijdag(deze lezingen zijn gericht op het moment, niet op de toekomst; een nieuw begin).
De flessen zijn bekleed met rietstengels en gevuld met water.Riet staat voor buigzaamheid en meebewegen. Water staat voor nieuw leven.Deze symbolen verwijzen naar de 40 jaren in de woestijn.De 8 flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De vormen zijn o.a. cirkel, ellips, rechthoek, vierkant, kruis en hart
.

2de zondag veertigdagentijd  groet van de gemeente 2
16 maart 2e Zondag in de veertigdagentijd
 
In de lezing van vandaag gaat het over de verheerlijking van Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan.
De 8 flessen staan in de vorm van het Griekse kruis. De Griekse letter chi heeft deze vorm en is de eerste letter van het woord Christus, Jezus.
De bloemen, helleborus (ook te zien in groet van de gemeente) staan symbool voor hoopvol, deze bloeien in de winter, zelfs als het vriest of als er sneeuw ligt.


Deeldoosjes
Dit jaar hebben wij, de kindernevendienst en de diaconie, er voor gekozen om geen deeldoosjes uit te delen in de 40-dagentijd. Hiervoor in de plaats zal er wel elke zondag een collecte zijn voor het gekozen project van Kerk in actie. Bij de deurcollecte zal dan een kind van de kindernevendienst staan met een mandje waar uw gift voor het goede doel in kan. Het thema van de 40-dagentijd is "een nieuw begin". Vanuit deze gedachte hebben  we het project  "Versterk de kerk in Pakistan" gekozen.  
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan? Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.   
Heeft u nog vragen? Stel deze aan Wietske Slomp of Jacoba Velzing

 Vorming en toerusting
Op dinsdag 19 maart is de laatste vormings- en toerustingsavond van dit seizoen. Het zal gaan over ‘euthanasie en dementie’. Ik wil een casus (persoonlijke situatie van een anoniem echtpaar) bespreken dat ik voor het vak medische ethiek (ik volg een deeltijdstudie Geestelijke Verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen) heb gemaakt. Het gaat over een man die een wilsverklaring ondertekent dat hij euthanasie wil als hij dement wordt.
Hoe gaat dat als hij echt zo ver is? Het is een zwaar onderwerp, maar wellicht de moeite waard om ons in te verdiepen.  De casus ligt vanaf 3 maart klaar in De Hoeksteen. We beginnen om 19.30 uur.
ds. Henriëtte Kauffmann-Schaap

Gemeenteavond 10 april
U wordt van harte uitgenodigd voor de Gemeente-avond in De Hoeksteen. Vanaf 19.30 uur kunt u koffie of thee krijgen. We starten om 20.00 uur.
De volgende thema’s worden besproken:
• Financiën
• Bid en Dankdag
• Samen op Weg
• Veranderingen voor het Pastoraat

raam4b Stadthagenraam3 Hamelnkerk afb

vrijwilligers3

Sinds vorig jaar is het mogelijk om ook voor een kortere periode bevestigd te worden als ouderling of diaken; niet alleen 4 jaar, maar ook 1, 2 of 3 jaar.
Is het volledige ambt van ouderling of diaken te veel, dan is een deeltaak ook mogelijk bijv.: alleen dienst tijdens de kerkdienst, of alleen bezoekwerk in de wijk.
Is de stap naar ouderling of diaken er een te ver, dan is het ook mogelijk om in een wijkteam ondersteunende taken te doen, meehelpen organiseren van groothuisbezoek, collecteren in de kerk, contactpersoon in de wijk
Kortom binnen de gemeente kunnen veel taken worden ingevuld, de tijdsduur is per week is zelf in te vullen, 1 uur per week, 2 of 3 of 2 uur per maand. Er is veel mogelijk, de ouderling of diaken die u/jou vraagt kan daar meer over vertellen als er niet meteen met nee geantwoord wordt.

Binnenkort wordt er gebeld………….
Niet alleen woorden
We hebben een prachtig startweekend achter de rug. Centraal stond het thema “een goed gesprek”. Ook binnen de gemeente vinden goede gesprekken plaats. Gelukkig! Ondertussen moeten we ook constateren dat er steeds meer werk gedaan moet worden door minder mensen. Betrokkenheid met en om elkaar is de kracht van een gemeente. Er is een tekort aan vrijwilligers binnen de gemeente. Dit kan van alles zijn, in wijk west hebben we een tekort aan contactpersonen. Daarom een oproep, meldt u aan of geef namen door van mensen die wij kunnen bezoeken. Natuurlijk is het mogelijk om meer informatie te verkrijgen. Dit kan bij Minie Kooiker
[Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.] en Renske Serlie [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.].
…........maar ook daden!

FBlogo
* Gereformeerde Kerk
Werkgroep Oost-Europa
Ga voor het laatste nieuws naar de rubriek van de Commissies/Werkgroep Oost-Europa
Sponsorproject
U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!
Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.


Bijbelkring  Hoeksteen
 We beginnen om 10.30 uur en onder het genot van een kopje koffie/thee bespreken we een gedeelte uit de bijbel.  Dus opnieuw of voor het eerst van harte welkom!
 Zie voor de volgende data de agenda op deze website of de Kerkgroet


Kerkelijk Bureau
logo KBHet adres voor melding van geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing enz. is:
Kerkelijk Bureau, p/a J.M. Stalman-Peters, Schutselaan 9, 7741 AN Coevorden
Tel. : (op maandag van 19.00-19.30 uur) 0524-511570  
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Plastic doppen actie
De plastic doppen die op verschillende plaatsen verzameld worden gaan naar schoonmaakbedrijf Benjamins in Bergentheim.
De dopjes kunnen ingeleverd worden in De Hoeksteen
.
Anna Gommer